Karnozin EXTRA

Karnozin EXTRA

45.00 €

Jedinstvena formula proizvoda Karnozin EXTRA garantuje visoku efikasnost delovanja karnozina u ćelijama tj. u mitohondrijama. Proces odvijanja pripreme dijetetskog proizvoda Karnozin EXTRA, obavlja se tajnom tehnologijom i u strogim uslovima proizvodnje, u trajanju od pet dana. Razvijen je posle više od 15 godina istraživanja, u cilju postizanja 100% efikasnosti karnozina u organizmu primaoca.

Detaljnije o proizvodu


Ova supstanca se prirodno nalazi u ljudskom telu. L-karnozin je glavni aktivni sastojak proizvoda Karnozin EXTRA, takođe se nalazi u svakoj ćeliji ljudskog organizma. Njegove najveće koncetracije su u mozgu, srcu i u mišićnim tkivima. Posmatrano sa hemijskog aspekta, karnozin je dipeptid odnosno protein, koji nastaje od dve animokiseline (β-alanin i L-histidin).

Karnozin EXTRA ima jedinstvenu recepturu i specifičnost delovanja, koje se ne može porediti sa ostalim proizvodima dostupnim na tržištu, koji sadrže karnozin. To znači da je njegova iskoristivost u organizmu potpuna, a trajanje dejstva je 8-12h .

Karnozin svojim delovanjem značajno potpomaže normalnom funkcionusanju ćelije. Može da podmladi ćeliju koja se nalazi u procesu starenja i time joj povratiti normalnu funkciju i produži njen život.

Karnozin efikasno deluje protiv procesa koji dovode do pogoršanja stanja ili promene strukture ćelije, a time sprečava nastanak i razvoj raznih oboljenja. Neki od tih procesa nastaju dejstvom slobodnih radikala, koje karnozin, kao jak antioksidans, eliminiše. Dalje, karnozin deluje inhibitorno na proces glikacije (vezivanje glukoze sa belančevinama), što sprečava nastanak komplikacija dijabetesa, kao što su: katarakta, ateroskleroza ili smanjenje bubrežne funkcije. Slično utiče i na proces karbonilacije (vezivanje karbonilnih grupa sa belančevinama), što dovodi do poremaćaja strukture belančevina i postepeno do njihovog potpunog uništenja. Jednako bitna je i sposobnost heliranja (karnozin je sposoban da izbaci iz tela teške metale kao što su bakar, cink, gvožđe, ali i toksične metale kao što su arsen, olovo, živa, kadmijum i nikl).

Zbog svog delovanja u mozgu, karnozin je poznat i kao neuropeptid, supstanca koja čuva nervne ćelije i ima funkciju u prenošenju nervnih impulsa (neurotrasmiter).

Sličan je slučaj i sa organizmom, koji mora da odstrani uništene delove ćelije iz tela koje usporavaju njegov rast, vitalnost i normalno funkcionisanje. Karnozin tako predstavlja glavni faktor u održavanju i obezbeđivanju zdravih belančevina, njihove funkcijonalnosti i nastanaku ranih varijacija.

Zbog svog dejstva karnozin postaje vrlo zanimljiv naučnicima širom celog sveta. U Rusiji ga koriste više od 100 godina, a sve veće interesovanje za karnozin imaju i zapadne države.

Na temu karnozina objavljeno je preko 2300 naučnih studija.

info@carnomed.com